Kunnen we weer menselijk worden door de camera?
Camera’s hebben de macht gekregen om ons uit elkaar te drijven, ons onmenselijk te maken. Met een interactieve installatie zoekt ik naar hoe de camera ons weer kan verbinden. Hoe kunnen we van de knop ‘verbinden’ naar persoonlijk verbinden gaan.


In een tijd waar meer dan ooit camera’s en beeldschermen een grote rol zijn gaan spelen, groeit er iets wat een perfecte voedingsboden heeft gevonden in deze vorm van leven: angst is tussen ons in is gaan staan. Angst voor elkaar.
Camera’s hebben de macht gekregen om ons uit elkaar te drijven, ons onmenselijk te maken, ons pispaal te laten worden van een schandaal en ons de indruk te geven dat de wereld bezaaid is met verknipte mensen.
De camera is gaan werken als een schijnwerper die zorgt dat er een steeds grotere verdeeldheid groeit.
Elkaar zonder vooringenomenheid ontmoeten wordt steeds lastiger. Kwetsbaarheid naar elkaar lijkt uit te sterven en verbinding lijkt met de dag lastiger te worden.

In dit project wil ik tonen dat de camera ook het omgekeerde teweeg kan brengen. 
Dat de camera kan zorgen dat mensen elkaar weer in kwetsbaarheid kunnen ontmoeten en de een geraakt kan worden door het persoonlijke verhaal van de ander.


5 November 2019. Ik sta op de dam om personen te fotograferen. Terwijl ik door mijn camera kijk naar de gezichten gebeurt er iets in mij. Ik voel me – in vergelijking met een paar minuten eerder- op mijn gemakt en ervaar een intense verbinding met mijn omgeving. Een diepgewortelde vanzelfsprekendheid komt naar voren.
In die verbinding vond ik de onderlegger voor mijn werk samen met mijn verbinding met de filosoof Emmanuel Levinas.

Wat gebeurt er als we elkaar aankijken via het scherm? En waar ontmoeten we elkaar echt?

In mijn proces tot het eindwerk maak ik gebruik van testopstellingen in de ruimte en schrijf ik een onderzoek om te ontdekken hoe een verbinding tussen twee mensen met een camera tussen hen in werkt. Wat is ervoor nodig om verbinding te voelen tot elkaar.
Om de digitale interactieve installatie te verwezenlijken werk ik samen met Job van Nuenen en Bjorn Westen en word ik op het Rietveld ondersteund door Gijs Müller, Floor van Luijk, Bernke Zandvoort en Maartje Wortel.


Stem vanaf 9 November 2020 op mijn idee om de pionier van 2020 te worden

https://pioniers.op.vpro.nl/pioniers/eva-lute