Hi  
i’m Eva
Lute                      
︎

Always in for collaborations or projects!
  evalute@live.nl

︎
Click here to view my cv

Het werk dat ik maak is conceptueel en vind zijn vorm in interactieve installaties,
video’s, foto’s en schrijfsels.
Een terugkerend thema in mijn werk is hoe je je eigen
positie als mens betekenis geeft in relatie tot een ander mens.  
In mijn werk probeer ik, in een wereld waarin ik het idee heb dat elkaar
goed ontmoeten steeds moeilijker wordt, te onderzoeken wat mijn rol binnen dit idee is.  
Waar liggen mijn eigen grenzen tot een ander? Hoe dichtbij mag iemand komen?
En wat mag de ander zien van mij?


The work I create is conceptual and finds its form in interactive installations,
videos, photos and writings.
A recurring theme in my work is how you give meaning to your own
position as a person in relation to another person.
In my work, in a world where I feel that meeting each other
is becoming increasingly difficult, I try to investigate my position within this idea.
Where are my own limits towards another person? how close can someone get?
and what can the other person see from me?