I REPEAT YOU, YOU REPEAT ME.

(NL) Ik herhaal jou jij herhaalt mij.