OVER DROMEN DELVEN DROMEN DRAGENhttps://dromendelvendromendragen.cargo.site/


We hebben allemaal dromen. Volg je ze? Ontleed je ze? Schrijf je ze op? Of was er geen ruimte voor?

De vraag of er wel ruimte is voor onze dromen is van alle tijden.

Na een tijd waarin de omgeving weinig ruimte bood voor dromen hebben Denise Kamp (1965) en Eva Lute (1995), twee kunstenaars uit Bakkum, met het project

Dromen Delven Dromen Dragen een subsidieaanvraag gedaan bij de Gemeente Castricum. Hun idee was om een kunstwerk te maken waarbij de dromen van mensen voortgezet zouden worden door een nieuwe generatie.

Eind november 2021 werd hun droom werkelijkheid en kregen zij te horen dat de subsidie was toegekend.

Voor het project is de samenwerking aangegaan met fotograaf Steffi Reimers (1995). Zij is een fotograaf die afgestudeerd is aan de academie voor

Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie. Het thema “vergankelijkheid” maar ook “hoop” zijn terugkerende thema’s in veel van haar werk. Zij is gespecialiseerd in visual storytelling. Zo maakte zij het project “En mémoire’’, een project over jeugd, familie, herinneringen en verval. In haar fotoserie “Lost places”, waarvoor zij op haar motor door Europa reisde, lijken objecten een eigen stem te krijgen.

Voor het project Dromen Delven Dromen Dragen heeft Steffi de fotoportretten gemaakt van de geïnterviewde kandidaten met hun droomobject. Deze kunt u zien aan de muur.

Het resultaat van het project ziet u hier in het prachtige historische Ketelhuis (1907).  Aan het plafond hangt een interactieve installatie die is ontworpen door drie studenten van het Bonhoeffer College, een Technasium in Castricum te weten Luna Klaase, Linde Huisman en Hanna Korczyk, met behulp van de Kaasfabriek en onder begeleiding van Eva Lute. Door middel van een druk op de rode knop kan de installatie worden geactiveerd.

Eva Lute is een new media artist die afgestudeerd is aan het Gerrit Rietveld Academie. Het werk dat zij maakt is conceptueel en vindt zijn vorm in interactieve installaties, video’s, foto’s en geschriften. Een terugkerend thema is hoe je je eigen positie betekenis geeft ten opzichte van een andere persoon. Eva ziet kunst als een intermediair die mensen samen kan brengen. Veelal maakt zij gebruik van de openbare ruimte en samenwerkingen met het publiek. Met het werk Dromen Delven Dromen Dragen wil zij de dialoog tussen kunst en techniek starten.

In de installatie zijn de droomobjecten verwerkt die Denise Kamp maakte naar aanleiding van openhartige interviews met vijf inwoners uit Castricum over hun dromen. Denise is actief als kunstenaar in uiteenlopende disciplines waaronder beeldende kunst, poëzie en performance. Zij werk zowel vanuit haar eigen impuls als ook in opdracht. In haar autonome werk onderzoek zij thema’s als verbinding, vrijheid, afscheid en troost. Denise maak daarbij gericht gebruik van de expressieve waarde van diverse beeldende materialen en technieken. Een belangrijk aandachtspunt in haar werk is de ontwikkeling die je als mens doormaakt naar aanleiding van levensgebeurtenissen en het verbeelden van belangrijke momenten op die levensweg.

Alle mensen hebben dromen, laten we die zichtbaar maken en met elkaar opnieuw in beweging zetten.

Zeker nu.


Zeker nu

Upload ook uw droom in de online galerij van Dromen Delven Dromen Dragen. De instructies hiervoor vindt u op de droom kaart. Zo wordt uw droom ook een geheel van het project.